Vijftigduizend woningen moeten in deze kabinetsperiode van het gas af. Tot 2030 moeten dat er anderhalf miljoen zijn, in 2050 een dikke zeven miljoen. Die deadlines lijken ver weg. Toch zijn er goede redenen om nú al bezig te zijn met hoe je je bestaande bezit aardgasvrij maakt, ook als jouw woningen niet tot die eerste vijftigduizend horen. Door onderhoudsprogramma’s en portefeuillebeleid verstandig in te richten is de overgang straks makkelijker en bespaar je dus geld.

Het is maatwerk. Elk gebouw, elk complex, elke transformatie, elk gebied vraagt om een andere oplossing. Het hangt af van hun leeftijd, label, de snelheid waarmee de gemeente een eventueel warmtenet wil realiseren, maar ook van wat je kunt ‘lenen’ van andere gebouwen in het gebied en van de snelheid waarmee die andere gebouwen van het gas af gaan. Ook kan meespelen of de verhuurder dan wel de huurder de keuze betaalt. En natuurlijk capaciteitsproblemen bij installateurs straks en mogelijke prijsstijgingen. Dit congres reikt praktische handvatten aan voor nú met deze complexe materie.

Er zijn allerlei dichterbij liggende deadlines. Even op een rij: De nieuwbouw is al van het gas af. Eind 2019 is duidelijk hoe de opgave voor elektriciteit is verdeeld over de regio’s. Gemeenten moeten vóór eind 2021 voor elke wijk een warmteplan opstellen. Dan moeten ook 50.000 bestaande woningen aardgasvrij gemaakt zijn. Een label C voor kantoren is verplicht vanaf eind 2022. Paris Proof vereist 50 procent energiereductie in 2030. Om het doel in 2050 te bereiken is een flinke opschaling van de verduurzaming nodig. Hoewel aan het Klimaatakkoord nog wordt gesleuteld, en de acties nog niet helemaal vastliggen, is de richting duidelijk. Er is een proces in gang gezet waar iedere vastgoedeigenaar mee te maken krijgt. Een aantal cruciale zaken moet je tijdig regelen in deze ingewikkelde materie om later niet voor verrassingen komen te staan. Ook (voorlopig nog) niets doen kan, maar dat moet wel een bewuste keuze zijn.

Het start vandaag: waar moet je nú je geld in stoppen als je gaat investeren of desinvesteren? Hoe kom je een stapje verder?

Doelgroep: vastgoedbeleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars/bouwers, onderhoudsbedrijven, vastgoedmanagmentbedrijven, installateurs, financiers, overheden, makelaars, adviseurs.

Waar: Utrecht!

Inschrijven: 

https://vastgoedjournaal.nl/vastgoedkalender/394/-nieuw-bestaande-woningen-aardgasvrij-ndash-praktische-handvatten-voor-nu