Smart cities creëren een leefomgeving waarin wonen, werken en recreëren op slimmere en makkelijkere manieren worden ingericht voor mensen en bedrijven. Slimme technologie ontzorgt mensen bij hun behoefte aan voedselvoorziening, gezondheid, zorg, onderwijs, energiemanagement en duurzaamheid. Slim bouwen en slimme gebouwen spelen daarin een centrale rol.

In de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen speelt de stad een belangrijke rol. Er ligt een tweeledige verantwoordelijkheid. De uitstoot moet omlaag en om dat mogelijk maken zijn innovaties nodig. De Nano Infrarood warmtepanelen zijn een voorbeeld van zo’n innovatie: aardgasvrij en energiezuinig verwarmen. In combinatie met zonnepanelen is ‘nul op de meter’ te realiseren.

Vandaag in de Telegraaf: Smart City.