Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een beperking van de CO2-uitstoot naar 0 in 2050. Om deze doelstelling te halen moeten alle 7,7 miljoen woningen waarvan 93% afhankelijk is van aardgas vóór 2050 energieneutraal en van het gas los zijn; dat betekent dat 18.000 woningen per maand aangepast moeten worden en moeten overschakelen op all-electric.

In de tweede aflevering van Van gas los vertellen Kees en Erica uit Amsterdam over hoe zij hun huis aardgasvrij hebben gemaakt met inductiekoken, verwarmen met infrarood warmtepanelen en een instant-heater voor warm water. Zij hebben zo’n 12.000 euro geïnvesteerd en verwachten dat de gemeente Amsterdam zo’n 5.000 euro zal subsidiëren.

Bekijk hier het programma. Kees en Erica vertellen vanaf minuut 11 over hun infrarood panelen.