Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Onze producten kunt u gemakkelijk zelf installeren. Binnen 5 minuten zijn de warmte panelen klaar voor gebruik. Lees in de gebruiksaanwijzing hoe u de panelen kunt installeren. Mocht u toch moeite hebben met of een vraag hebben over het installeren van de producten, neem dan contact met ons op.

Geen. Onze Nano Infrarood warmtepanelen zijn geheel onderhoudsvrij. Degree-n verleent 12 jaar fabrieksgarantie op de Nano Infrarood verwarmingsmat van het warmtepaneel en 5 jaar fabrieksgarantie op de glazen of keramieke voorplaat van het warmtepaneel. 

 

Het grote verschil is dat bij traditionele verwarming een ruimte wordt verwarmd door luchtcirculatie, tegenover stralingswarmte bij Nano Infrarood verwarming. Bij traditionele verwarming wordt lucht in een ruimte verwarmd door radiatoren en verbranding van gas, olie of hout. Bij Nano Infrarood verwarming wordt massa in een ruimte verwarmd door de straling van objecten.

Traditionele verwarming verwarmt aanwezige lucht in de ruimte met het gevolg dat warme lucht stijgt. Dit zorgt voor grote temperatuurverschillen tussen vloer en plafond. Verwarming met Nano Infrarood zorgt ervoor dat de massa in een ruimte verwarmd wordt. Dit wil zeggen dat muren, objecten en ook mensen verwarmd worden in plaats van lucht. Zij geven op hun beurt warmte af aan de omgeving. Dit zorgt voor een gelijkmatige en prettige temperatuurverdeling, zonder warmteverlies.

Tot slot zorgt warme luchtcirculatie voor extra stof en bacteriën in de lucht. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Infraroodstraling is niet schadelijk en kan juist een positief effect op de gezondheid hebben. Aangetoond is dat infraroodstraling verlichting kan bieden bij gewrichts- en spierpijn en astma, reuma en allergieën.

De energiemarkt is geen markt waar verandering snel op gang komt. Het besef groeit dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een toekomst waarin schone energie de maatstaf is. Dit wordt al jaren geroepen, maar er is nooit echt wat aan gedaan. Om deze reden ontwikkelde Degree-n innovatieve Nano technologie waarmee duurzame verwarmingssystemen ontwikkeld kunnen worden. Zonder gas en CO2-uitstoot: een duurzame oplossing die ook nog eens ons energieverbruik aanzienlijk verlaagd.

“Geen gas als energiebron in huis, verwarming door straling en nooit meer strooiwagens”

Wij geloven dat dit kan. Met technologie als leidende factor wordt de energiemarkt ontwricht. Onze combinatie van Nano en Infrarood technologie is energie-efficiënt. Het is tijd dat dit de norm voor duurzame energieoplossingen wordt. De toekomst is een wereld waarin de energie schoon is.

Infraroodlampen (ook roodlicht- of warmtelampen genoemd) geven infrarood-A straling af. Deze lampen stralen ook zichtbaar rood licht uit omdat het infraroodspectrum zich direct naast het zichtbare licht bevindt. IR-lampen worden bijvoorbeeld voor medische doeleinden gebruikt.

Nee. Mensen worden voortdurend aan infraroodstraling blootgesteld, ook wel bekend als “thermische straling”. Alle voorwerpen die warmer zijn dan 1 graad Kelvin geven elektromagnetische straling af, afhankelijk van hun temperatuur. Met stijgende temperaturen van het oppervlak wordt de intensiteit van de straling groter en wordt de golflengte korter. Het meeste van deze straling blijft binnen het infraroodbereik tot ongeveer 600 °C en is onzichtbaar voor de mens. Als de temperatuur verder stijgt, wordt de straling zichtbaar en verandert de kleur van de gloed van felrood naar lichtrood (850 °C), dan naar geel (1000 °C) en tenslotte naar wit (1300 °C).

Het aandeel van schadelijke straling, bijvoorbeeld ultravioletlicht, stijgt alleen als oppervlakken warmer worden dan deze temperaturen; dit kan gevaar voor de mens opleveren. Aan de andere kant geven infraroodverwarmingsapparaten die werken in het onzichtbare spectrum voorbij het rode licht, geen schadelijke straling af.

De NEN-EN-IEC 60335-2-30 bepaalt dat de temperatuurverhoging, gebaseerd op de omgevingstemperatuur, van verwarmingsapparaten met metalen oppervlakken niet groter mag zijn dan 85 °K en dat de temperatuurverhoging van apparaten met een glazen of keramisch oppervlak niet groter mag zijn dan 105 °K.

Dus bij een ruimtetemperatuur van 20 °C mogen oppervlakken niet warmer zijn dan 105 °C of 125 °C.

Het kort aanraken van de verwarmde oppervlakken veroorzaakt geen verbrandingsletsel. Niettemin adviseren wij om de oppervlaktetemperaturen te beperken afhankelijk van het gebruik, zoals bijvoorbeeld in kinderkamers. Er is geen voorgeschreven limiet voor verwarmingssystemen die op een niet goed bereikbare hoogte van meer dan 1,8 m worden geïnstalleerd.

Hoogwaardige infraroodverwarming zorgt voor vrijwel geen elektrosmog en valt onder de maximaal toegestane niveaus. Daarom bestaat er hierbij geen schadelijke blootstelling aan straling. Alleen als systemen een kabelverbinding (voedingskabels) hebben, wordt er elektrosmog in kleine hoeveelheden opgewekt, net zoals bij andere huishoudelijke apparatuur.

Gas- en olievoorraden zijn niet oneindig en onderhevig aan sterke prijsschommelingen. De milieubelasting van diverse andere typen verwarming is goed bekend. Verwarmen met elektriciteit is zinvol. Elektriciteit kan worden opgewekt met wind of fotovoltaïsche energie, d.w.z. dat gebruikers energieonafhankelijk kunnen worden door hun eigen energie op te wekken. Infraroodverwarmingssystemen gecombineerd met groene stroom (bijv. met zonnepanelen) vormen een CO2-neutrale energiebron en kunnen resulteren in energie-onafhankelijkheid van het huishouden. Het steeds grotere aandeel van elektrische auto’s zowel als de wens om efficiënter om te gaan met energie in “smart homes” geven het toekomstige belang van elektrische verwarmingssystemen aan.

Verbruikskostenvergelijkingen geven aan dat verwarming met elektriciteit door de hogere prijs per kWh duurder lijkt te zijn in vergelijking met olie of gas. Als echter de investeringskosten en operationele kosten worden beschouwd, biedt infraroodverwarming aanzienlijke economische voordelen met name in gebouwen die maar een kleine hoeveelheid warmte nodig hebben.

Als bijvoorbeeld in oude gebouwen een oud verwarmingssysteem met nachtopslag wordt vervangen, leidt het gebruik van infraroodverwarming tot een lager verbruik, omdat het gemakkelijker te regelen is. Of het economisch haalbaar is zulke systemen te gebruiken, hangt grotendeels af van de plaatselijke tarieven voor nachtopslagverwarmers en directe elektrische verwarmingssystemen.

Wij adviseren altijd om de totale verwarmingskosten (kapitaal, verbruik en operationele kosten) voor de betreffende verwarmingssystemen te vergelijken, voordat specifieke acties worden ondernomen.

Sommige fabrikanten voeren voortdurend stresstests uit met controle door derden. Wij zijn niet op de hoogte van officiële studies. Infraroodverwarmers bevatten geen bewegende delen en daarom is hun levensduur alleen afhankelijk van de temperatuurbestendigheid van de gebruikte materialen. Daardoor kan hun levensduur de 20 jaar ver overschrijden.


Vragen over infrarood

We komen elke dag in contact met infraroodstraling in de vorm van zonlicht. In fysische zin is IR-straling een elektromagnetische golf die zich onder het rode deel van het lichtspectrum bevindt. Het beweegt zich door de vrije ruimte met een golflengte van 780 nm tot 1 mm. Alle warme voorwerpen geven infraroodstraling af. Hoe warmer het oppervlak, hoe korter de golflengte en hoe hoger de intensiteit van de straling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B- en C-straling afhankelijk van de golflengte. Als de temperatuur stijgt, verschuift de piek van de warmtestraling in het spectrum naar de kortere golflengten richting het zichtbare licht. Als infraroodstraling met onze huid in contact komt, ervaren we dat als warmte. Dit effect kan bij verwarming worden toegepast.

 • Infrarood-A:
  Stralers met korte golflengten, ook “infraroodstralers” genoemd, hebben een oppervlaktetemperatuur van ten minste 900 °C. Ze stralen rood licht uit, hebben praktisch geen opwarmtijd nodig en hebben een stralingsaandeel van meer dan 90%. Tocht en wind hebben weinig invloed op de stralingswarmte. Deze stralers zijn daarom bij uitstek geschikt voor buitentoepassing.
 • Infrarood-B:
  Stralers met middel-golflengten geven infraroodstraling af tussen 1400 nm en 3000 nm en hebben een oppervlaktetemperatuur van 300 tot 900 °C. Ze stralen geen licht uit en worden als gevolg daarvan ook wel “donkere stralers” genoemd. Infraroodstralers met middel-golflengten worden gebruikt als er een verhoogde warmtevraag in afgesloten ruimten is.
 • Infrarood-C:
  Infraroodstralers met lange golflengten hebben een oppervlaktetemperatuur van maximaal 200 °C, waarbij de oppervlaktetemperatuur ongeveer 100 °C is op wanden en maximaal 200 °C op plafonds. De term “infraroodverwarming” is ontstaan door het feit dat de stralingspiek binnen het infraroodbereik ligt. Infraroodverwarming is bij uitstek geschikt voor verwarming van woonruimten.

Als er een temperatuurverschil bestaat tussen twee voorwerpen die niet onderling geïsoleerd zijn, stroomt er warmte van de hogere naar de lagere temperatuur totdat de twee verschillende temperaturen genivelleerd zijn. In fysische zin wordt er onderscheid gemaakt tussen drie typen warmteoverdracht:

Thermische straling – ook wel bekend als “stralingswarmte”

De warmte wordt volgens de optische natuurwetten overgedragen. De warmte wordt door elk warmer materiaal uitgestraald naar de koelere omgeving. In dit proces wordt de lucht vrijwel zonder verlies gepasseerd en zonder deze op te warmen.

Dit is exact het effect dat gebruikt wordt in infraroodverwarmers en -stralers om ruimten op te warmen. Vaste voorwerpen zoals wanden, meubels, mensen enz. absorberen de thermische straling en geven deze weer af in de ruimte. Stralingswarmte is plezierig en psychologisch positief. Het geeft een gevoel van warmte en zorgt voor behaaglijkheid, net zoals zonnestralen of een open haard.

Warmtegeleiding

Warmtegeleiding is overdracht van warmte door middel van direct contact, zoals bijvoorbeeld een warmhoudplaat. Dit type warmteoverdracht wordt niet gebruikt voor verwarming van ruimten.

Warmteconvectie

Tot op heden wordt dit principe van warmteoverdracht toegepast bij vrijwel alle normale verwarmingssystemen, zoals centrale verwarming, kachelverwarming, elektrische opslagverwarming of convectoren, snelverwarmers en ventilatorverwarmers.

Infraroodverwarming is gebaseerd op het principe van zonnestraling. De thermische straling verwarmt niet voornamelijk lucht, maar wordt voor een veel groter deel opgenomen door het plafond, de wanden, voorwerpen en personen. De omgeving slaat de warmte op en geeft deze weer af aan de ruimte (secundaire straling). Een gelijkmatige verwarming van de ruimte zorgt voor een fijn ruimteklimaat waarin warmteverlies door stijgende lucht grotendeels wordt voorkomen.

Daarnaast zorgt directe thermische straling gecombineerd met een hogere temperatuur van de ruimteschil (wandtemperatuur) voor een subjectief warmtegevoel van 2-3 °C boven de werkelijke temperatuur. Dit betekent dat de gevoelstemperatuur hoger is dan de werkelijke temperatuur. Ditzelfde fenomeen voelen we op een koude winterdag: dankzij direct zonlicht is ons subjectieve gevoel van warmte groter dan de werkelijke luchttemperatuur.

Als algemene regel geldt dat hoe hoger de wandtemperatuur is, hoe lager de luchttemperatuur in de ruimte hoeft te zijn voor hetzelfde comfortniveau.

Volgens de comfortschaal van Bedford kunnen we dezelfde mate van comfort ervaren als de wanden worden verwarmd, ondanks een lagere luchttemperatuur van de ruimte. Hierdoor kan de luchttemperatuur in de ruimte worden verlaagd, waarbij elke graad minder een energiebesparing van 6% oplevert.

Een positief neveneffect hiervan is dat infraroodverwarming het vochtniveau in de wand reduceert, waardoor de isolatiewaarde van veel muurconstructies wordt verhoogd en condensatie en in het ergste geval schimmel worden voorkomen.

Een goed gedimensioneerde elektrische infraroodverwarming laat de meeste andere verwarmingssystemen ver achter zich ten aanzien van behaaglijkheid en comfort. Het is schoon, reukloos en, wat nog belangrijker is, het is onderhoudsvrij. Thermische straling kan worden gebruikt om een geschikte gelijkmatige temperatuur in woonruimten te handhaven. Warmte kan ook heel gericht worden geleverd in “comfort zones” door een exacte plaatsing van IR-panelen. Het resultaat is een heel exacte toevoer en een efficiënt gebruik van de energie, daar waar het nodig is.

Een conventioneel convectieverwarmingssysteem gebruikt daarentegen lucht om de warmte te transporteren. De nadelen hiervan zijn overbekend: Stijgende warme lucht veroorzaakt een groot verschil in temperatuur tussen vloer en plafond. Terwijl veel energie wordt opgeslagen in de warme luchtlaag onder het plafond die niet toegankelijk is voor de gebruiker, bevindt de koudere lucht zich vlak bij de vloer. De gebruiker is gedwongen de ruimtethermostaat iets hoger te zetten om koude voeten te vermijden. Bovendien dwarrelen met de warme luchtstroom stof en bacteriën in de ruimte rond die een extra belasting voor allergiepatiënten vormen.

Infraroodverwarmers daarentegen veroorzaken geen ronddwarrelend stof en bacteriën. Ze zijn perfect geschikt voor allergie- en astmapatiënten. Door de hogere wandtemperaturen komt vocht uit de wanden in de lucht vrij, waardoor de isolatie en het ruimteklimaat worden verbeterd. Een gelijkmatige temperatuurverdeling in ruimten verbetert het comfort.

Als de totale kosten voor investering, gebruik en onderhoud over een periode van 15 jaar worden berekend, is het duidelijk dat het moeilijk is om een kostenefficiënter verwarmingssysteem te vinden.

 • Gezellige warmte – een plezierig binnenklimaat – geen droge verwarmingslucht
 • Exacte temperatuurregeling door middel van een moderne regeling per ruimte
 • Grotere flexibiliteit door korte opwarmtijden in vergelijking met centrale verwarming
 • Gemakkelijk te combineren met bestaande verwarmingssystemen – ook ideaal voor extra verwarming in ruimten die niet doorlopend worden gebruikt (badkamers, gastenkamer, recreatieruimten, vakantiehuizen enz.)
 • Antiallergische verwarming – voorkomt de vorming van schimmel
 • De gebruikte energie wordt in 100% warmte omgezet, direct in de ruimte – geen warmteverlies door overdracht, bufferopslag of leidingen
 • Lange levensduur zonder onderhoudskosten (geen corrosie of slijtage)
 • Snel en eenvoudig te installeren
 • Lage investeringskosten: in vergelijking met veel andere verwarmingssystemen zijn de investeringskosten voor een complete infraroodoplossing aanzienlijk lager
 • Lage operationele kosten: door de oppervlaktetemperatuur van de wand en de directe stralingswarmte te verhogen, kan de luchttemperatuur met 2-3 °C worden verlaagd, terwijl hetzelfde warmtegevoel wordt gehandhaafd. Dit effect wordt vergroot door een steeds betere warmte-isolatie. De lage vermogenseisen spreken voor zich: een ruimte van 30 m² in nieuwbouw (met de norm voor passiefhuizen) kan met 900 W worden verwarmd. Gebruikers kunnen de benodigde elektriciteit met zonnepanelen zelf opwekken.